HISTORIEN

[ gerilja, av sp. guerilla, eg. 'småkrig', krig som selvstendige, mindre avdelinger fører bak fiendens frontlinjer eller i områder okkupert av fienden. Navnet stammer fra de spanske friskarers kamp mot Napoleon 1805–13. Også om aksjoner fra skjulte baser av militante grupper i opprør mot det rådende styret.]

Geriljabroderiet så sin spede begynnelse høsten 2008. Da lagde Mona Pedersen Facebook-gruppen ”For et mer aggressivt korsstingsbroderi!” hvor hun tok til orde for at hverdagens frustrasjoner og tristesser burde utbroderes i korssting, og hun la ut en håndfull bilder av sine egne sinte broderier.
Gruppen vokste ganske raskt, flere tok nålen i egen hånd og publiserte resultatet på gruppen. Et av de første medlemmene var Astrid Loraas,
og hun hadde ideen om å invitere Facebook-medlemmene med på et utstillingsprosjekt med sinte broderier. Mona og Astrid møttes første
gang i desember 2008, og begynte planleggingen av salongutstilling på
Sound of Mu
i Oslo.

Selve navnet – geriljabroderi ® – fikk prosjektet av Monas bror Morten. Han kom med en slengbemerkning om det han kalte Monas geriljabroderier, og med en gang visste vi at dette skulle være navnet på vårt prosjekt.
Det var nettopp en liten krig mot det rådende håndarbeids-styret vi ville føre, og vi utformet prosjektet i tråd med dette. I februar 2009 lanserte vi Aksjon geriljabroderi ®, og det oppstod geriljaceller av broderende kvinner og menn over hele landet gjennom Facebook.

Inspirert av Kristiania bohemene utformet Mona og Astrid retningslinjer for geriljaens deltakere; Geriljabroderistenes ni bud. Vi er opptatt av at prosjektet skal være inkluderende og samtidig ha en ikke-kommersiell profil. Målsettingen er å revitalisere broderiet som sjanger gjennom å ta den harde og grå hverdagen inn i det som tradisjonelt har vært en lukket nusselig verden, opptatt av tradisjonelle kvinneområder som har hyllet familien, hjemmet og det religiøse.

Oppslutningen fra deltakere og interessen fra publikum og media har
vært enorm. I 2009 arrangerte vi to utstillinger, og hundre personer leverte arbeider til utstilingsprosjektet. Til forprosjektet; minigerilja på
Kafè G i Tromsø, ble det levert inn 70 arbeider utført av 40 personer. 35 av deltakerne ble med videre til salongutstillingen på Sound of Mu.
Her deltok 92 personer med 220 arbeider. Deler av denne utstilingen ble invitert til videre utstilling på Gloria Flames, Oslo.

Kjønnsfordelingen på deltakerne er om lag 90 prosent kvinner og ti prosent menn. De yngste deltakerne var i ungdomsskolealder
(13 og 16 år) mens den eldste deltakeren var hele 97 år. Vi har dessuten flere tilfeller av ektepar og mødre og døtre på deltakerlista. Den geografiske spredningen er også stor og alle landsdeler er representert.

Aksjon Geriljabroderi er støttet av
Kulturminneåret 2009 og Norsk kulturråd i 2009.

Geriljabroderi er varmerkebesyttet.


KONTAKTINFORMASJON

Facebook: For et mer aggressivt korsstingsbroderi
Twitter: @geriljabroderi
E-post: geriljabroderi@gmail.com
Web: www.geriljabroderi.com

Mona Pedersen 98603472
Astrid Loraas 95185110

Geriljabroderi er registrert varemerke og kan ikke benyttes på arbeider/prosjekter som ikke er generert gjennom oss.